Česte greške

Kako se danas više ne trenira u sportskim sekcijama u školama, već isključivo u klubovima, to podrazumeva materijalne izdatke. Kada se dete zasiti određene aktivnosti, uglavnom poželi da nauči nešto drugo i to mu svakako treba omogućiti.

Potreba da se oproba u raznim sportovima znači da je dete zdravo i da se normalno razvija. Roditelji se uglavnom protive ovim promenama jer su već kupili skupu opremu za određeni sport i organizovali svoje vreme prema terminima treninga, čime nesvesno koče detetov razvoj.

Pored svih pozitivnih strana sporta, sportska aktivnost koja ne odgovara detetu može da ugrozi njegovo zdravlje. Nekada je dete previše malo ili nedovoljno motorički spremno, a nekada prosto nije talentovano, pa ne može da ispuni zahteve koji se pred njega postavljaju. Pored fizičkog napora, koji može da dovede do nepravilnog rasta i razvoja i psihički stres kome je dete izloženo ostavlja posledice. Nije lako podneti poraz i odgovornost za neuspeh ekipe, ali ni uspeh i obaveze koji on nosi. Ovo je prevelik teret za nezrelo dete koje bi još uvek trebalo da se spontano igra sa svojim vršnjacima.

Pre desete godine još uvek je rano za pravi takmičarski sport. Dečja muskulatura, spretnost, brzina i balans su još uvek nerazvijeni. Umesto da ih još više sputavamo u okvirima jednog sporta, koji po svojoj prirodi forsira ograničenu grupu pokreta, motorike i snage, bolje je dati detetu priliku da sve svoje fizičke potencijale razvije u punom smislu i tek onda ih usmeri na konkretan sport.

Za malu decu je vrlo važno da razviju ceo niz bazičnih sposobnosti i veština, koje će im pomoći da postanu svestrani sportisti pre nego što počnu treniranje određenog sporta. To je upravo ono što SportAnalytik centar nudi!

24
09
16
30
17
22
28
29

Naš način rada

Svako dete na početku programa prolazi SportAnalytik testiranje i dobija kompletnu analizu svojih fizičkih sposobnosti, iz koje vidimo trenutne prednosti i mane deteta.

Program SportAnalytik centra je osmišljen tako da kroz igru i zabavu deca unapređuju fizičke i motoričke sposobnosti, sa akcentom na slabosti iz izveštaja.
Treninzi se održavaju 3 puta nedeljno, gde mališani sa stručnim trenerima rade korektivne vežbe, vežbe za razvoj fizičkih sposobnosti, kroz igru sa loptom razvijaju motoričke sposobnosti i imaju priliku da upoznaju osnove 8 bazičnih sportova. Naši treneri kroz igru uvode decu u svet sporta!

U toku jednog ciklusa deca obrađuju elemente atletike, gimnastike, džudoa, plivanja, fudbala, tenisa, rukometa i parkura. Treninge za svaki od ovih sportova vode specijalizovani treneri.

Kako bismo imali uvid u napredak dece, koji garantujemo, na kraju ciklusa još jednom radimo SportAnalytik testiranje.

Do puberteta bi sva deca trebalo da ovladaju osnovnim fizičkim veštinama, što je neophodno za većinu sportova i istovremeno omogućava pravilan fizički razvoj.
Smatra se da od jedanaeste godine deca mogu da počnu da ozbiljno i redovno treniraju sport za koji imaju psihofizičke predispozicije i afinitet jer su tek tada u stanju da uče i usavršavaju tehnike, kao i da postižu određene rezultate.
Kada kroz program SportAnalytik centra dete sazri i stekne bazične veštine koje mu omogućavaju bavljenje konkretnim sportom, dobija sportski izveštaj kojim se daje preporuka za 5 sportova za koje ono ima prirodnog talenta i u kojima će ostvarivati rezultate i biti uspešno i zadovoljno.

Biće nam drago da Vašoj deci na zabavan način omogućimo pravilan i zdrav fizički razvoj!
Deca, nakon rada sa nama, postaju motorički i funkcionalno sposobna za usvajanje osnovnih veština u različitim pojedinačnim i ekipnim sportovima, predupređuju se uobičajeni deformiteti stopala, kičmenog stuba, držanja tela i slično.